PPP Finland

Välkommen till PPP Finland Ab

Vi sköter den tidiga morgonutdelningen av dagstidningarna i Österbotten. Från Kronoby i norr till Kristinestad i söder. (I dagsläget är Vasa och Smedsby inte med i vår tidiga utdelning.)

Vi levererar även andra produkter som reklam, broschyrer, flyers inom samma område. Vill du veta mera?

Distributionsdejour

Om du har problem med tidningsleveransen kontakta alltid i första hand tidningens kundservice.Om ärendet är utanför tjänstetid kan man även kontakta våra distributionsdejour.

Dejourernas tider är:

  • Måndagar kl. 8-12
  • Tisdag-Fredag kl. 6-12
  • Lördag-Söndag kl. 6-10

010-526 2744 distribution@dppp.fi Följ oss på Facebook

Depåer
Jakobstad
Korsmosståget 16
68600 Jakobstad

Kållby
PLC Terminals
Storgårdsgatan 3
68800 Kållby

Nykarleby
Åminnevägen 2 B
66900 Nykarleby

Oravais
Karlebyvägen 149
66800 Oravais

Vasa
Liselund
Liselundsvägen 8
65100 Vasa


PPP Sprl